OASES Finnish / suomi (Print-Your-Own)

$56.00 USD

Vastauslomakkeet ja käsikirja myydään erikseen.
Käytä yllä olevaa avattavaa tuotevalitsinta ja lisää tuotteet ostoskoriin yksitellen.

(for description in English, click here)

Toimituskulujen välttämiseksi OASES materiaalit ovat saatavilla itse tulostettavassa muodossa Yhdysvaltojen ulkopuolella asuville käyttäjille. Ostajille toimitetaan sähköpostissa kolmen (3) arkipäivän kuluessa lisenssi, suojattu tiedosto/suojatut tiedostot ja ohjeet ilmaisen Safeguard™ Viewerin lataamiseksi ja asentamiseksi.

Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) on nopea, helppokäyttöinen, kattava menetelmä, jolla voidaan mitata änkytyksen vaikutusta henkilön elämään. OASES-arviointimenetelmän haittapistemäärät ja vaikutuksen luokitukset voivat auttaa arvioitaessa henkilön soveltuvuutta tutkimukseen tai tarvetta terapiaan, tehtäessä päätöksiä kuntoutuksesta, perusteltaessa maksupäätöksiä ja arvioitaessa kuntoutuksen vaikuttavuutta.

OASES vastauslomakkeet koostuvat eri ikäisille soveltuvista kysymyksistä neljältä keskeiseltä alueelta, joilla kartoitetaan erilaisia kokemuksia änkytyksestä:

 1. Yleiset tiedot puhujan käsityksestä änkytyksestään
 2. Puhujan reaktiot änkytykseen (tunnereaktiot, käyttäytymismallit ja kognitiiviset reaktiot)
 3. Arkitilanteissa esille tulevat toiminnalliset kommunikoinnin vaikeudet
 4. Änkytyksen vaikutus puhujanelämänlaatuun

OASES vastauslomakkeita on saatavilla kolmelle (3) ikäryhmälle:

 • OASES-S (alakouluikäiset, 60 kysymystä) 7–12-vuotiaille lapsille
 • OASES-T (nuoret, 80 kysymystä) 13–17-vuotiaille nuorille
 • OASES-A (aikuiset, 100 kysymystä) 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille

OASES käyttäjät voivat ostaa OASES-itsearviointimenetelmän (OASES Technical/Scoring Manual) tiedot ja pisteytysohjeet sisältävän käsikirjan. DKäsikirjassa esitetään itsearviointimenetelmän psykometriset ominaisuudet ja tulkinnan yhteenvedot, joita voidaan käyttää kuntoutuksen käyntikirjauksissa, terapiayhteenvedoissa ja lausunnoissa.

Lisenssin ostaneilla on oikeus tulostaa 25 kappaletta OASES lomakkeita ja rajoittamaton oikeus käydä katsomassa lomakkeita. OASES-käsikirja on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä. Lisenssin ostajat voivat käydä katsomassa käsikirjaa rajoittamattoman määrän ja tulostaa yhden kappaleen. Kopiointi ja muunlainen jäljentäminen ovat kiellettyjä.

Saadaksesi lisätietoa OASES arvioinnista, klikkaa tästä.

Olemme kiitollisia käännöksistä vastanneille yhteistyökumppaneillemme heidän erinomaisesta tieteellisestä käännöstyöstään:

Eira Jansson-Verkasalo, FT, puheterapeutti
Auli Laiho, FL, erikoispuheterapeutti


Response Forms and Manual sold separately.
Please use drop-down product selector above, and add items to the cart individually.

To avoid international shipping costs, OASES Finnish materials are provided in a print-your-own format. Within three (3) business days, purchasers will be emailed a license, the protected file(s), and instructions for downloading free Safeguard™ viewing and printing software. 

The Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) is a quick, easy-to-use, comprehensive tool for measuring the impact of stuttering on a person's life. OASES Impact Scores and Impact Ratings can help you qualify individuals for research or therapy, make treatment decisions, justify third-party payment, and evaluate treatment efficacy.

OASES Finnish Response Forms include age-appropriate items that examine four key aspects of the experience of stuttering:

 1. General information about a speaker's perceptions of stuttering
 2. Affective, behavioral, and cognitive reactions to stuttering
 3. Functional communication difficulties in key situations
 4. Impact of stuttering on the speaker's quality of life

OASES FInnish Response Forms are available for 3 age groups:

 • OASES-S (School-Age, 60 items) for children ages 7-12
 • OASES-T (Teenage, 80 items) for teenagers ages 13-17
 • OASES-A (Adult, 100 items) for adults ages 18 and above

All OASES users need an OASES Technical/Scoring Manual for administration, scoring, and interpretation. The manual provides psychometric data and interpretive summaries that can be used in evaluation reports and progress notes. 

OASES Finnish Response Forms (Print-Your-Own) provide 25 authorized prints with unlimited viewing. The OASES Technical/Scoring Manual (Print-Your-Own), currently available in English only, provides unlimited viewing and 1 authorized print. Photocopying or other reproduction is prohibited. 

For more information about the OASES assessment, click here. 

We are grateful to our translation partners for their excellent work:

Eira Jansson-Verkasalo, FT, puheterapeutti
Auli Laiho, FL, erikoispuheterapeutti

Copyright © 2016 Stuttering Therapy Resources, Inc.
Translation Copyright © 2016 Stuttering Therapy Resources, Inc.