OASES Norwegian / Norsk (Print-Your-Own)

$56.00 USD

Svarskjemaer og manual selges separat.
Vennligst bruk produktvelgeren ovenfor, og legg varer i handlekurven individuelt.

(for description in English, click here)

For å unngå internasjonale fraktkostnader vil OASES (norsk utgave) bli distribuert i digitalt format. Du vil få tilsendt e-post med lisens, de beskyttede filene, og instruksjoner for gratis nedlasting av programvaren Safeguard™ innen tre (3) virkedager. Programvaren er nødvendig for å vise og skrive ut filene.

OASES er et brukervennlig og omfattende verktøy som er rask å gjennomføre for å vurdere stammingens innvirkning i en persons hverdag. OASES skår for innvirkning og vurdering av innvirkning kan hjelpe deg til å kvalifisere deltakere til forskning eller behandling, ta beslutninger i behandlingen, og evaluere behandlingseffekt.

OASES svarskjema inneholder alderstilpassede spørsmål som undersøker fire hovedområder i opplevelsene med stamming:

 1. Generell informasjon om personens oppfatning av stamming
 2. Følelsesmessige, atferdsmessige, og kognitive reaksjoner på stamming
 3. Reelle kommunikasjonsutfordringer i ulike hverdagslige situasjoner.
 4. Stammingens innvirkning på personens livskvalitet

OASES svarskjema er oversatt til norsk for 3 aldersgrupper:

 • OASES-S (skolealder, 60 utsagn og spørsmål) for barn i alderen 7-12
 • OASES-T (ungdom, 80 utsagn og spørsmål) for ungdommer i alderen 13-17
 • OASES-A (voksne, 100 utsagn og spørsmål) for voksne i alderen 18 og over

(Bruk rullegardinmenyen til å velge din publikasjon. Deretter angir du antallet og trykker på "Legg i handlekurv"-knappen for hvert produkt du ønsker å kjøpe.)

Alle brukere av OASES behøver OASES brukerhåndbok for administrering, skåring og tolkning. Manualen inneholder psykometriske data og tolkningssammendrag som kan brukes i evalueringer og kliniske notater.

OASES svarskjema selges i sett på 25 autoriserte utskrifter og ubegrensede visninger. OASES brukerhåndbok, som kun er tilgjengelig på engelsk, fås med én autorisert utskrift og ubegrensede visninger. Bildekopi eller andre former for reproduksjon er ikke tillatt.

For mer informasjon om OASES, klikk her.

Vi er takknemlige for våre oversettere for deres fantastiske innsats:

Cliff Baluyot, logoped MNLL
Ane Hestmann Melle, logoped MNLL
Karoline Hoff, logoped MNLL
Kirsten Howells, logoped MRCSLT
Bodil Nordbø, logoped MNLL
Åse Sjøstrand, logoped MNLL
Hilda Sønsterud, logoped MNLL


Response Forms and Manual sold separately.
Please use drop-down product selector above, and add items to the cart individually.

To avoid international shipping costs, OASES Norwegian materials are provided in a print-your-own format. Within three (3) business days, purchasers will be emailed a license, the protected file(s), and instructions for downloading free Safeguard™ viewing and printing software. 

The Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) is a quick, easy-to-use, comprehensive tool for measuring the impact of stuttering on a person's life. OASES Impact Scores and Impact Ratings can help you qualify individuals for research or therapy, make treatment decisions, justify third-party payment, and evaluate treatment efficacy.

OASES Norwegian Response Forms include age-appropriate items that examine four key aspects of the experience of stuttering:

 1. General information about a speaker's perceptions of stuttering
 2. Affective, behavioral, and cognitive reactions to stuttering
 3. Functional communication difficulties in key situations
 4. Impact of stuttering on the speaker's quality of life

OASES Norwegian Response Forms are available for 3 age groups:

 • OASES-S (School-Age, 60 items) for children ages 7-12
 • OASES-T (Teenage, 80 items) for teenagers ages 13-17
 • OASES-A (Adult, 100 items) for adults ages 18 and above

All OASES users need an OASES Technical/Scoring Manual for administration, scoring, and interpretation. The manual provides psychometric data and interpretive summaries that can be used in evaluation reports and progress notes. 

OASES Norwegian Response Forms (Print-Your-Own) provide 25 authorized prints with unlimited viewing. The OASES Technical/Scoring Manual (Print-Your-Own), currently available in English only, provides unlimited viewing and 1 authorized print. Photocopying or other reproduction is prohibited.

For more information about the OASES assessment, click here. 

We are grateful to our translation partners for their excellent work:

Cliff Baluyot, logoped MNLL
Ane Hestmann Melle, logoped MNLL
Karoline Hoff, logoped MNLL
Kirsten Howells, logoped MRCSLT
Bodil Nordbø, logoped MNLL
Åse Sjøstrand, logoped MNLL
Hilda Sønsterud, logoped MNLL

Copyright © 2016 Stuttering Therapy Resources, Inc.
Translation Copyright © 2018 Stuttering Therapy Resources, Inc.