OASES Polish / Polska (Print-Your-Own)

$56.00 USD

Formularze odpowiedzi i podręcznik sprzedawane są osobno.
Skorzystaj z rozwijanego selektora produktów powyżej i dodawaj produkty pojedynczo do koszyka.

(for description in English, click here)

OASES Polish/Wersja polska (do samodzielnego wydruku)

Kwestionariusze i Instrukcja techniczna/punktowa sprzedawane są osobno.
Proszę zaznaczyć swój wybór z rozwijanego menu produktów umieszczonego poniżej.

W celu uniknięcia kosztów przesyłki międzynarodowej, materiały OASES dla klientów spoza USA dostarczane są w formie cyfrowej do wydruku. W ciągu trzech dni roboczych od zakupu dostarczymy Państwu drogą mailową licencję, zabezpieczone pliki oraz instrukcje bezpłatnego pobierania oprogramowania Safeguard™ do ich przeglądania i druku.

Całościowa ocena doświadczania jąkania przez mówiącego (OASES) jest szybkim, łatwym w użyciu oraz całościowym narzędziem oceniającym wpływ jąkania na życie respondenta. Wyniki wpływu i Ocena wpływu protokołu OASES mogą pomóc w kwalifikacji danej osoby do obserwacji lub terapii, podjęciu decyzji związanych z terapią (z jej formą, przebiegiem, metodami), uzasadnieniu płatności zewnętrznych
i ocenie skuteczności terapii. 

Karty odpowiedzi OASES zawierają (odpowiednio do wieku respondenta) pytania sprawdzające cztery kluczowe aspekty doświadczania jąkania, tj.:

 1. Informacje ogólne na temat postrzegania jąkania przez respondenta
 2. Afektywne, behawioralne i kognitywne reakcje respondenta na jąkanie
 3. Funkcjonalne trudności w komunikacji w sytuacjach kluczowych
 4. Wpływ jąkania na jakość życia respondenta

  Karty odpowiedzi OASES dostępne są w trzech wersjach wiekowych :

  • OASES-S (60 pytań) dla dzieci w wieku 7-12 lat
  • OASES-T (80 pytań) dla nastolatków w wieku 13-17 lat
  • OASES-A (100 pytań) dla osób dorosłych w wieku od 18 lat wzwyż

  (Proszę zaznaczyć swój wybór na rozwijanym menu, następnie wprowadzić liczbę i wcisnąć przycisk „Dodaj do Koszyka” przy każdym z produktów, który chcą Państwo zakupić.)

  Zachęcamy użytkowników OASES do zakupu Instrukcji technicznej/punktowej OASES(dostępne w języku polskim) w celu prawidłowego przeprowadzania, oceniania oraz interpretacji badania. Instrukcja techniczna/punktowa zawiera dane psychometryczne i podsumowania interpretacyjne, którymi można posłużyć się w sprawozdaniach ewaluacyjnych i notatkach z postępów w terapii.

  Karty odpowiedzi OASES (do samodzielnego wydruku) zawierają 25 autoryzowanych wydruków oraz nielimitowane wyświetlenia pliku/-ów. Instrukcja techniczna/punktowa OASES (do samodzielnego wydruku) zawiera nielimitowaną liczbę wyświetleń oraz 1 autoryzowany wydruk. Kserowanie oraz inne formy kopiowania powyższych są zabronione.

  Kliknij tutaj w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat testów OASES.

  Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom tłumaczeniowym za ich znakomitą pracę naukową :

  Prof. UŚ dr hab. Katarzynie Węsierskie, mgr Aleksandrze Boroń, mgr. Grzegorzowi Chmielewskiemu, mgr Edycie Gurok, mgr. Łukaszowi Kowalczykowi.


  Response Forms and Manual sold separately.
  Please use drop-down product selector above, and add items to the cart individually.

  The Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) is a quick, easy-to-use, comprehensive tool for measuring the impact of stuttering on a person's life. OASES Impact Scores and Impact Ratings can help you qualify individuals for research or therapy, make treatment decisions, justify third-party payment, and evaluate treatment efficacy.

  OASES Response Forms include age-appropriate items that examine four key aspects of the experience of stuttering:

  1. General information about a speaker's perceptions of stuttering
  2. Affective, behavioral, and cognitive reactions to stuttering
  3. Functional communication difficulties in key situations
  4. Impact of stuttering on the speaker's quality of life

  OASES Response Forms have been translated into Polish for 3 age groups:

  • OASES-S (School-Age, 60 items) for children ages 7-12
  • OASES-T (Teenage, 80 items) for teenagers ages 13-17
  • OASES-A (Adult, 100 items) for adults ages 18 and above

  All OASES users need an OASES Technical/Scoring Manual  for administration, scoring, and interpretation. The manual provides psychometric data and interpretive summaries that can be used in evaluation reports and progress notes. Photocopying or other reproduction is prohibited.

  For more information about the OASES assessment, click here. 

  We are grateful to our translation partners for their excellent work: 

  Prof. UŚ dr hab. Katarzynie Węsierska, mgr Aleksandra Boroń, mgr. Grzegorz Chmielewski, mgr Edyta Gurok, mgr. Łukasz Kowalczyk.

   

  Copyright © 2016, Stuttering Therapy Resources, Inc.
  Translation Copyright © 2023, Stuttering Therapy Resources, Inc.