OASES Dutch / Nederland en Vlaanderen (Print-Your-Own)

$56.00 USD

Antwoordformulieren en handleiding worden afzonderlijk verkocht. Gebruik de vervolgkeuzelijst hierboven en voeg artikelen afzonderlijk aan de winkelwagen toe.

(for description in English, click here)

Om internationale verzendkosten te vermijden, worden Nederlandstalige OASES -materialen geleverd in een zelfprint-bestand. Binnen drie (3) werkdagen ontvangen kopers een e-mail met een licentie, de beveiligde bestanden en instructies voor het downloaden van de gratis software Safeguard™ voor de weergave en het afdrukken van de bestanden.

Algemeen onderzoek naar de ervaring van de spreker met stotteren (de OASES) is een snelle, gebruiksvriendelijke, uitgebreide tool om de impact van stotteren op iemands leven te meten. OASES Impact Scores en Impact Ratings kunnen u helpen individuen te kwalificeren voor onderzoek of therapie, behandelbeslissingen te nemen, betaling door derden te rechtvaardigen en de effectiviteit van de behandeling te evalueren.

OASES-antwoordformulieren bevatten leeftijds-adequate items die vier sleutelaspecten van de ervaring van stotteren onderzoeken:

 1. Algemene informatie over de perceptie van stotteren van een spreker
 2. Affectieve, gedrags- en cognitieve reacties op stotteren
 3. Functionele communicatieproblemen in zeer belangrijke situaties
 4. Impact van stotteren op de kwaliteit van leven van de spreker

OASES-antwoordformulieren zijn in het Nederlands vertaald voor 3 leeftijdsgroepen:

 • OASES-S (Schoolleeftijd, 60 items) voor kinderen van 7-12 jaar
 • OASES-T (Tienerleeftijd, 80 items) voor jongeren van 13-17 jaar
 • OASES-A (Volwassene, 100 items) voor volwassenen van 18 jaar en ouder

(Gebruik aub het drop-down menu om de publicatie die u wilt bestellen, te selecteren. Voer vervolgens het aantal in en druk op de knop "Toevoegen aan Winkelwagen" voor elk product dat u wilt kopen.)

Alle OASES-gebruikers hebben een OASES Technical/Scoring Manual nodig voor administratie, scoring en interpretatie. De handleiding biedt psychometrische gegevens en interpretatieve samenvattingen die kunnen worden gebruikt in evaluatierapporten en voortgangsnotities.

Nederlandstalige OASES Scoreformulieren (Zelf-print) bieden 25 geautoriseerde prints met onbeperkte schermweergave. De OASES Technical / Scoring Manual (Zelf-Print), momenteel alleen beschikbaar in het Engels, biedt onbeperkte schermweergave en 1 geautoriseerde afdruk. Fotokopiëren of andere reproductie is verboden.

Click hier voor meer informatie over de OASES-assessment.

We zijn onze vertaalpartners dankbaar voor hun uitstekende werk:

dr. Marie-Christine Franken, klinisch linguïst, logopedist-stottertherapeut
dr. Caroline de Sonneville-Koedoot, spraak-taalpatholoog - logopedist
Jan Bouwen, logopedist-stottertherapeut
Nadja Brocatus, logopedist-stottertherapeut
Carl Hylebos, logopedist-stottertherapeutTo avoid international shipping costs, OASES Dutch materials are provided in a print-your-own format. Within three (3) business days, purchasers will be emailed a license, the protected file(s), and instructions for downloading free Safeguard™ viewing and printing software. 

The Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) is a quick, easy-to-use, comprehensive tool for measuring the impact of stuttering on a person's life. OASES Impact Scores and Impact Ratings can help you qualify individuals for research or therapy, make treatment decisions, justify third-party payment, and evaluate treatment efficacy.

OASES Dutch Response Forms include age-appropriate items that examine four key aspects of the experience of stuttering:

 1. General information about a speaker's perceptions of stuttering
 2. Affective, behavioral, and cognitive reactions to stuttering
 3. Functional communication difficulties in key situations
 4. Impact of stuttering on the speaker's quality of life

OASES Dutch Response Forms are available for 3 age groups:

 • OASES-S (School-Age, 60 items) for children ages 7-12
 • OASES-T (Teenage, 80 items) for teenagers ages 13-17
 • OASES-A (Adult, 100 items) for adults ages 18 and above

All OASES users need an OASES Technical/Scoring Manual for administration, scoring, and interpretation. The manual provides psychometric data and interpretive summaries that can be used in evaluation reports and progress notes. 

OASES Dutch Response Forms (Print-Your-Own) provide 25 authorized prints with unlimited viewing. The OASES Technical/Scoring Manual (Print-Your-Own), currently available in English only, provides unlimited viewing and 1 authorized print. Photocopying or other reproduction is prohibited. 

For more information about the OASES assessment, click here. 

We are grateful to our translation partners for their excellent work:

dr. Marie-Christine Franken, klinisch linguïst, logopedist-stottertherapeut
dr. Caroline de Sonneville-Koedoot, spraak-taalpatholoog - logopedist
Jan Bouwen, logopedist-stottertherapeut
Nadja Brocatus, logopedist-stottertherapeut
Carl Hylebos, logopedist-stottertherapeut

Copyright © 2016 Stuttering Therapy Resources, Inc.
Translation Copyright © 2019 Stuttering Therapy Resources, Inc.