Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

چگونه می توانم اهداف IEP (طرح آموزشی فردی) را برای کودکان پیش دبستانی دارای لکنت بنویسم؟

چگونه می توانم اهداف IEP (طرح آموزشی فردی) را برای کودکان پیش دبستانی دارای لکنت بنویسم؟

درمانگران اغلب می پرسند که چگونه باید اهداف را برای کودکان پیش دبستانی بنویسند. چالش این است که بخش زیادی از درمان با، توسط و برای والدین انجام می شود. متأسفانه ما نمی‌توانیم اهداف IEP را برای والدین بنویسیم ( آنقدری که ممکن است بخواهیم).

 بنابراین، ما باید اهدافی را در مورد اینکه کودک در چارچوب کاری که والدین یا متخصص انجام می دهد، خواهد کرد، بنویسیم. این تغییر در تمرکز به ما اجازه می‌دهد که به انجام کارهایی که در درمان با بچه‌های کوچک انجام می‌دهیم، ادامه دهیم و همزمان اهدافی که خوب طراحی شده اند را بنویسیم.

البته، اهداف خاصی که می نویسید بستگی به این دارد که چه توصیه ای برای درمان دارید. اگر روی درمان کمتر مستقیم تمرکز می کنید (همانطور که در مراحل اولیه درمان رایج است)، می توانید اهدافی را در مورد اینکه کودک چگونه هنگامی که والدین تغییراتی در محیط ایجاد می کنند، واکنش نشان میدهند بنویسید. به عنوان مثال، "وقتی والدین (یا درمانگر) کاری را انجام می دهند، کودک کاهش ناهماهنگی گفتار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که تمرکز روی کاری است که کودک انجام می دهد حتی اگر ارتباطی که ما دستکاری می کنیم مربوط به والدین یا درمانگر باشد. منظور از کار ممکن است انواع مختلفی از تغییرات محیطی مانند کاهش فشار زمانی باشد. این نوع هدف زمانی قابل اندازه‌گیری می‌شود که مشخص کنید والدین در چه موقعیتی آن کار ها را انجام می دهند، هر چند وقت یک‌بار این کار را انجام میدهند و غیره. ( و البته باید هر مشخصات دیگری که حوزه شما نیاز دارد را اضافه کنید مثلا در چه دوره زمانی یا چند روز متوالی و غیره)

 برای جنبه های مستقیم تر درمان، آسان تر است، زیرا شما بر روی کاری که کودک انجام می دهد تمرکز می کنید. دو جنبه کلیدی برای درمان مستقیم‌تر وجود دارد که من بر روی آنها تمرکز می‌کنم: گفتار کودک (با اهداف مربوط به یادگیری کودک در مورد مکانیسم گفتار، گفتار چگونه عمل می کند، لکنت چیست، و نحوه ایجاد تغییرات در گفتار برای به حداقل رساندن لکنت). و نگرش های ارتباطی کودک (با اهداف مربوط به نشان دادن پذیرش لکنت توسط کودک از طریق صحبت کردن به طور واضح در مورد لکنت با والدین/پزشک/دیگران). باز هم اهداف خاص بستگی دارند به این که فکر می کنید این کودک خاص به چه چیزی نیاز دارد (اگرچه من فکر می کنم که همه کودکان از کار نگرشی سود می برند).

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که کودکان خردسال به دلیل سن و توانایی‌هایشان، احتمالاً استراتژی‌های مدیریت گفتار را تعمیم نمی‌دهند، و کسب روانی در کلینیک واقعاً به آنها در دنیای واقعی کمک نمی‌کند. پس مطمئن شوید که با دوز سالم آموزش و آگاهی (حتی در کوچکترها) برای راهنمایی آنها شروع می کنید.

شما می توانید مثال های زیادی از اهداف برای کودکان پیش دبستانی که لکنت دارند در درمان لکنت در اوایل کودکی بیابید: یک راهنمای بالینی – شامل "چارچوب هدف" انحصاری ما است که به راحتی می توانید به جنبه های کلیدی هدف خود وارد شوید و در عین حال زبان مناسب برای مدرسه و منطقه تان را حفظ کنید.  

Translation: Azin Faghihi, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه :آذین فقیهی , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان