Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

چگونه می توانیم به کودکان مدرسه رو کمک کنیم تا نسبت به لکنت حساس نباشند

چگونه می توانیم به کودکان مدرسه رو کمک کنیم تا نسبت به لکنت حساس نباشند

حساسیت زدایی یکی از مهم ترین جنبه های درمان کودکان مدرسه رو است . کلید موفقیت به اعتقاد من ایجاد یک پایه قوی قبل از شروع فرایند است .از درک کودک در مورد مکانیسم صحبت کردن ، چگونه او از مکانیسم گفتار برای صحبت کردن استفاده می کند ، با این مکانیسم گفتار در هنگام گفتار روان و گفتار با لکنت چکار می کند ، لکنت چیست ( با روش به مقتضی  سن البته ) مطمئن شوید .  این پایه گذاری به ابهام زدایی از فرایند صحبت کردن کمک می کند تا اماده فرایند حساسیت زدایی شود  و همچنین با توانمندسازیش به او کمک می کند تا احساس عدم کنترل روی گفتارش را کاهش دهد.

سپس ، من وارد بحث حساسیت زدایی جنبه های غیرگفتاری می شوم . معمولا من بحث را با چیزی شروع می کنم که مردم از ان می ترسند (اغلب اوقات حشره است- من قبلا ترس شدیدی از عنکبوت داشتم ) و در مورد اینکه چگونه ممکنه بر ترس غلبه کنیم صحبت می کنیم.بچه ها اغلب شروع به توصیه های استراتژی اجتناب می کنند ( کشتن حشرات ، فرار کردن از حشرات و غیره ) اما به سرعت متوجه میشوند که این ترس از بین نمی رود و فقط موقعیت از بین میرود .

نهایتا آن‌ها یادمیگیرند که بهترین روش غلبه به ترس مواجه شدن با آن است. زمانی که ما دچار لکنت می شویم انگاه می بینند که برای غلبه بر ترس از لکنت باید لکنت کنند. صحبت کردن در مورد اینکه چقدر دیوانه کننده به نظر می رسد بسیار سرگرم کننده است.

بعد از آن ما میتوانیم به به بررسی معنای لکنت بپردازیم و من لکنت کاذب را معرفی میکنم.این یک تکنیک قدرتمند برای تجربه لحظه لکنت بدون ترس معمول  و از دست دادن کنترل که همراه با لکنت واقعی رخ می‌دهد،است.

 ما با راحت بودن با لکنت کاذب در اتاق درمان شروع می کنیم-باز هم بسیاری از بازی های سرگرم کننده را میتوان با حساسیت زدایی همراه کرد.سپس روی سلسله مراتبی از موقعیت ها کار میکنیم که بتوانیم این مهارت جدید لکنت کردن بدون ترس را وارد دنیای واقعی کنیم..

کلید اصلی این سلسله مراتب این است که قدم به قدم پیش بروید- اطمینان حاصل کنید که خیلی سریع پیش نمی‌روید چون ممکن است ترسناک باشد. تعداد زیادی فعالیت وجود دارد که با ان انجام میشود . در نهایت بچه ها یادمی‌گیرند در هر زمان و مکانی بدون ترس لکنت کنند. این کلید حساسیت زدایی است .

موارد زیاد دیگری وجود دارد که میتوانم درباره ی آن بگوییم –همه ی ان ها در درمان لکنت سن مدرسه:یک راهنمای بالینی ، شرح داده شده است.

ما همچنین یک جزوه نکته بالینی رایگان در مورد تعیم موجود در بخش منابع رایگان وبسایت خود داریم.

Translation: Niloufar Namazi Niya, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.N

 ترجمه : نیلوفر نمازی نیا , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان