Practical Thoughts Persian

ولاگ: آنچه گفتاردرمانگران باید درباره لکنت بدانند

یکی از مفاهیمی که می تواند به گفتاردرمانگران کمک کند تا در ارزیابی و تعاملات درمانی خود با افراد دارای لکنت و خانواده هایشان موثرتر باشند چیست ؟ نینا ریوز از STR نظرات خود را در مورد این موضوع مهم بیان می‌کند.

 

Translation: Niloufar Namazi Niya, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : نیلوفر نمازی نیا , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان