Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

اشتراک گذاری با دانش آموزانی که لکنت دارند و خانواده هایشان

اشتراک گذاری با دانش آموزانی که لکنت دارند و خانواده هایشان

اخیراً، ما ایده‌هایی را برای آماده شدن برای هفته ملی آگاهی از لکنت در صفحات فیس‌بوک و اینستاگرام Stuttering Therapy Resources پست کردیم. ما روی پیشنهادهایی برای برقراری ارتباط با دانش‌آموزانی که لکنت دارند و خانواده‌هایشان در دنیای یادگیری الکترونیکی تمرکز کردیم.

دنبال کنندگان ما خواستند در صورت امکان برخی از لینک هایی را که با دانش آموزان خود استفاده کردم به اشتراک بگذارم. بنابراین، در اینجا چندین مثال وجود دارد:

برنامه ای که من استفاده می کنم:  Padlet:

 https://www.Padlet.com

برای دانش‌آموزان (در حالی که آماده هستند):

مطالب هفتگی من (برای انجمن دانش‌آموزی Padlet)

  • نقل قول های لکنت: نقل قول های الهام بخش درباره لکنت را بیابید و در Padlet پست کنید
  • هدف هفته: هدف(های) ارتباطی را که در حال حاضر روی آن کار می کنید فهرست کنید
  • افرادی که لکنت ندارند باید چه چیزی را در مورد لکنت بدانند؟
  • کنجکاو هستم:چه سؤالی از سایرین درمورد جامعه ی لکنت ما دارید؟
  • فضای لکنت:از بهترین لکنت خود عکس بگیرید
  • عکس فضای لکنت:از فضای خود برای جلسات ما و جایی که تکالیف خود را انجام می‌دهید عکس بگیرید و پست کنید.
  • زمان GUMBY! این جمله را تمام کنید... "در حال حاضر، من در حال تلاش برای طولانی کردن موقعیت های ارتباطی راحت با ... هستم." 

برای والدین 

و همه ویدئوهای نکات بالینی در وبسایت و کانال یوتیوب ما(Stuttering Therapy Resource)

Translation: Neda Farhadi, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : ندا فرهادی , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان