STR is co-sponsoring the STUTTER SERIES with Bright Ideas Media. Get 10 HOURS of Continuing Education. Replays avail. until Feb. 29. Click for info. STR is co-sponsoring the STUTTER SERIES with Bright Ideas Media. Join Nina and Scott for 10 HOURS of continuing education focused on stuttering. Replays available until February 29. Click here for info.

Practical Thoughts Persian

لکنت و تعطیلات

لکنت و تعطیلات

اینجا در یک صبح زیبا، برفی و زمستانی در میشیگان نشسته‌ایم و به تمام هیجان‌هایی که با فصل تعطیلات (هر تعطیلات) می‌آیند فکر می‌کنم...

به همان اندازه که تعطیلات فوق‌العاده هستند، گاهی اوقات می‌توانند باعث ایجاد استرس برای والدین شوند، والدین وقتی متوجه می‌شوند که کودکانشان در هنگام فعالیت های هیجان انگیز، بیشتر دچار لکنت می‌شوند، ممکن است نگران شوند. ما می‌توانیم یادآوری کنیم که این امری طبیعی و مورد انتظار است و این کار به والدین در این دوران کمک می‌کند – و اینکه شادی فرزندشان در طول فصل تعطیلات بسیار مهم‌تر از افزایش موقت ناروانی در گفتار است. به والدین بیاموزید که لذت بردن از آشفتگی و شور و نشاط اشکالی ندارد!

در اینجا یکی از نکات بالینی کلاسیک ما در مورد کمک به والدین برای آماده شدن برای تعطیلات آمده است..این یک سال نو و شاد برای همه است!

نکته بالینی – SRT لکنت در تعطیلات

Translation: Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان