2023 is going to be an exciting year for STR. Sign up for our MAILING LIST to keep up with all our new product announcements! 2023 is going to be an exciting year for STR. Sign up for our MAILING LIST to keep up with all our new product announcements!

Practical Thoughts Persian

وبلاگ جدید: افکار بالینی STR

وبلاگ جدید: افکار بالینی STR

برای شروع سال 2018،  Stuttering Therapy Resources یک ویژگی جدید برای وب سایت را ارائه می دهد: افکار بالینی! (Practical Thoughts!) این مطالب مختصر وبلاگ و ویدیو شامل نکات مهم، تفکرات، ایده ها و توصیه هایی در مورد کمک به افراد دارای لکنت است.

ما همچنان نکات بالینی و ویدیوهای بالینی بلند مدت خود را منتشر خواهیم کرد (به منابع رایگان در وب سایت ما نگاه کنید)، و همچنین محتوای خود را در فیس بوک، اینستاگرام و توییتر منتشر خواهیم کرد. افکار بالینی تنها راه دیگری است که ما به دنبال آن هستیم تا به آسیب شناسان گفتار زبان کمک کنیم تا به افراد دارای لکنت یاری برسانند!

برای پست های جدید مرتباً سر بزنید!

Translation: Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.

 ترجمه : مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان