Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

من چگونه در درمان روی ویژگی های ثانویه کار میکنم؟

من چگونه در درمان روی ویژگی های ثانویه کار میکنم؟

درمانگران گاهی از ما می‌پرسند که آنها چگونه باید روی ویژگی های ثانویه کار کنند ، مثل حرکات اضافه در چشم ، کشش های فیزیکی یا رفتارهای تقلایی ، یا حرکات بازو. ما در دو مورد از پست های وبلاگ به این موضوع پرداخته ایم.  (پرداختن به ویژگی های ثانویه و نظرات بیشتر در مورد ویژگی های ثانویه ). اما، هنوز چیزهای زیادی برای گفتن داریم ! 

قابل درک است که ما بخواهیم روی این جنبه های لکنت کار کنیم، زیرا آن‌ها برجسته هستند و توجه را به خودشان جلب می‌کنند ، و شدت کلی لکنت را منعکس می‌کنند(حداقل چیزی که توسط شنونده درک میشود).

با این حال، اغلب اوقات ، ویژگی های ثانویه نباید تمرکز اصلی درمان ما باشد. به این دلیل که ویژگی های ثانویه درواقع ثانویه هستند! آنها قسمت اولیه لکنت نیستند- بلکه آنها یک واکنش به چیزی هستند. به طور ویژه، آنها واکنشی‌هایی هستند به احساس گویندگان از حس گیرافتادن یا ناتوانی برای بیان آنچه می‌خواهند بگویند. 

معمولا، ویژگی های ثانویه به این دلیل که به نظر می‌رسد برای بیان کلمات و صحبت کردن به فرد دارای لکنت کمک میکنند، توسعه می‌یابند. این رفتارها به سرعت بخشی از رفتار خود لکنت می‌شوند.آن‌ها به دلیل احساس ناخوشایند ناشی از لکنت، یا تلاش برای جلوگیری،پنهان کردن یا اجتناب از لکنت بروز می‌یابند. 

بنابراین، به جای تلاش برای حذف رفتارهای ثانویه، بهتر است که تمایل اساسی به اجتناب از لکنت را کاهش دهید. یعنی به جای تمرکز بر خود رفتارهای سطحی آن‌ها ، بر روی دلایل رفتارهای سطحی تمرکز کنید- ترس زیربنایی از لکنت.

(علاوه بر این، اگر روی موارد ثانویه تمرکز کنید، این احتمال وجود دارد که شما فقط آنها را کاهش دهید و رفتار ثانویه دیگری جای آن را بگیرد زیرا احساس ناخوشایند ناشی از لکنت باقی می‌ماند). 

پس ،اهدافی متناسب با سطح تحصیلات، فهم ،آگاهی از لکنت، و خصوصا حساسیت زدایی و پذیرش را در نظر بگیرید،بنابراین فرد دارای لکنت میتواند یاد بگیرد که آسان تر لکنت کند – بدون استفاده ترفند هایی که برای پنهان کردن لکنت طراحی شده اند.

توانایی لکنت کردن آشکارانه ، احتمالا مهمترین گامی است که  هر فردی که دارای لکنت است می‌تواند در مسیر کاهش فشار لکنت انجام دهد.این بهترین روش برای کمک به افراد است تا رفتارهای ثانویه شان را کاهش دهند.

Translation: Atefe Jahangiri , Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : عاطفه جهانگیری , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان