Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

چرا نباید (آواسازی پیوسته) انجام شود؟

چرا نباید (آواسازی پیوسته) انجام شود؟

همانطور که بسیاری از شما می‌دانید، ما چندین ویدیوهای "چگونه" برای آموزش استراتژی های مدیریت گفتار به کودکان و نوجوانانی که لکنت دارند، منتشر کردیم.

این ویدیو ها مکمل بحث‌ها دررابطه با استراتژی های گفتار در کتاب راهنمای بالینی ما، درمان لکنت در سن مدرسه : یک راهنمای بالینی هستند.

پس از لینکه ما ویدیومان را درباره‌ی تکنیک  pausing/phrasingپست کردیم، یک درخواست در فیس بوک از طرف یک آسیب شناس گفتار و زبان برای یک ویدئو که استراتژی آواسازی پیوسته  (continuous phonation) را مشخص می‌کرد، دریافت کردیم. 

متأسفانه، مجبور شدم به این همکار اطلاع بدهم که ویدیویی در مورد آن استراتژی خاص پست نخواهیم کرد. این به این خاطر است که، در آموزش و تجربه بالینی من، آواسازی پیوسته اغلب توسط دانشجویان و مراجعان من اشتباه برداشت می شود و به شکل نادرستی مورد استفاده قرار می گیرد. خصوصا که منجر به کاهش مکث/جمله بندی (pausing/phrasing) و کاهش حمایت تنفسی می شود. من متوجه شدم که دانش‌آموزانم تمایل دارند در حین استفاده از آواسازی پیوسته، "هوای خود را تمام کنند". از نظر فیزیولوژیکی، هنگامی که آنها سعی می کنند که صحبت را با بازدم قوی به پایان برسانند، این تنش گفتاری آنها را افزایش می دهد، چون آنها سعی می کنند با هوای باقی مانده تا پایان گفته ها ارتباط برقرار کنند. به عبارت دیگر، آواسازی پیوسته (باز هم به تجربه و نظر من) احتمال بالایی برای "نتیجه معکوس") دارد! و حقیقتا نتیجه مورد نظر را ایجاد نمی کند. 

اگر هدف، کمک به دانش‌آموزان برای آزاد کردن تنش و افزایش سطوح روانی با «هموار کردن» گفتارشان باشد، بنابراین آواسازی پیوسته تنها بازی در شهر نیست!(یعنی تنها راه پیشروی ما نیست) در عوض، یک تعادل سالم از تماس ملایم/ شروع آسان و مکث مناسب می تواند نتایج یکسان (یا بهتر) را به همراه داشته باشد. این ترکیب از استراتژی‌ها مزیت دیگری را به همراه دارد که صدا و احساس نسبت به آواسازی پیوسته کمتر مصنوعی است. با گذشت زمان و تمرین، طبیعی بودن که قابل دستیابی ست، احتمال انتقال را در کنار سایر فواید افزایش می دهد. 

هنگام انتخاب راهبردها برای درمان لکنت، مهم است، به یاد داشته باشید که زمانی که تجربه افزایش روانی عالی است، روانی صدای مصنوعی (و احساس) به ندرت به نتیجه می رسد! 

لطفا اگر سوالی در ادامه دارید به من اطلاع دهید. در  Stuttering Therapy Resources، ما همیشه از این که به شما کمک کنیم خوشحال میشیم!

Translation: Samin Sabihan, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : ثمین صبیحان , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان